Kennel Feeorin

American hairless terrier

Kennel Feeorin

American hairless terrier

Köpvillkor

Samtliga valpar säljs för ändamålet "sällskap" och valparna är "dolda fel"-försäkrade. I samband med avtal om köp träffas också överenskommelse om tidpunkt för leverens samt eventuellt inbetalning av handpenning, högst 15% av köpesumman. Fri prövorätt tillämpas . Dvs ett besök är inte samma sak som att man får köpa valp.

SKK: Om det är fel på hunden

Mina valpar föds upp i hemmiljö. De miljö- och socialtränas för att få bästa möjliga start i livet. Jag förbehåller mig rätten att välja valpköpare. Det är viktigt att att allt känns bra mellan mig och köparen och att jag kan matcha rätt valp till köparen. Du kan ha önskemål vid ditt besök men jag har det slutliga beslutet om vem som får vilken valp. Jag tar emot besök av valpspekulanter tidigast då valparna är 5 veckor.

Om valpen inte hämtas så som överenskommits eller köparen inte har möjlighet att slutbetala i samband med leverens hävs köpet och handpenningen är då förverkad. Valpen ska vara till fullo betald innan den levereras.

 

Handpenning kan betalas först då vi kommit överens om vilken valp som blir Din.Om köparen avbeställer köpet på grund av att valpen har fått en anmärkning i veterinärbesiktningsintyget återbetalas hela handpenningen. Om köparen avbeställer köpet efter att avtal träffats och handpenning betalats är handpenningen förverkad.

Sålda valpar levereras vid 8-9 veckors ålder då köparen erlägger slutlig betalning. Som köpare hämtar Du valpen vid den tidpunkt som överenskommits. Om köparen kommer långväga ifrån kan jag eventuellt möta en bit på vägen mot milersättning 20 kr/mil. Jag kan också möta upp på Arlanda (utan kostnad). Valpen får med sig foder för den första tiden, en "snuttefilt" samt leksak.

Vid leverens är valpen:

Registrerad i SKK med stamtavla

Dolda fel-försäkrad i 3år

Veterinärbesiktigad  med intyg inte äldre än 7 dagar

Vaccinerad  med första sprutan, DHPPi (valpsjuka, hepatit, kennelhosta samt parvovirusinfektion)

Chipmärkt

Regelbundet avmaskad 

OBS!! Alla hundar, renrasiga liksom blandraser, ska enligt lag ID-märkas och registreras i Jordbruksverkets hundregister. Det är ägaren som har den skyldigheten men när Du köper en SKK-registrerad valp så har uppfödaren ombesörjt ID-märkningen i enlighet med SKKs regler. Registreringen i Jordbruksverkets register ska Du som valpköpare ombesörja. Det kan enkelt göras digitalt på Jordbruksverkets hemsida.