Vi följer SKKs regler och allmänna rekommendationer samt SKKs rasspecifika avelsrekommendationer för AHT. Vi följer givetvis också Djurskyddslagens bestämmelser samt Jordbruksverkets föreskrifter gällande avel och hållande av hund.

Några bilder från tidigare kullar

Nästa kull planeras till hösten 2021 med Feeorin Pink Boots som Mamma. Hon förväntas löpa i augusti. Förmodligen blir det då enbart pälsade valpar.