Valpar

Feeorin White Winter Woohoo

Jag har lång erfarenhet från flera raser, arbete med avelsfrågor i rasklubbar och egen uppfödning. Jag har totalt fött upp drygt 30 kullar.

Hos mig får valparna en lugn och trygg uppväxt vilket är viktigt för deras fortsatta utveckling. Jag försöker hålla mig uppdaterad vad gäller nyare forskning gällande valpars och även vuxna hundars behov av näring, socialisering och stimulans för att göra ett så bra jobb som möjligt både i uppfödningen och i fråga om att fortsättningsvis vara till hjälp och stöd för mina valpköpare. 

Jag följer de regler och policys som gäller inom Svenska Kennelklubben (SKK) inklusive SKKs rasspecifika avelsrekommendationer för mina raser samt naturligtvis också de regler som finns i Konsumentköplagen och Djurskyddslagstiftningen rörande försäljning, avel och uppfödning samt hållande av hund i övrigt.

Jag har en liten uppfödning med 1-2 kullar per år!

Som valpköpare får Du en utförlig "valpmanual" per mail med råd och information som kan vara till hjälp den första tiden. Du får den i god tid innan leverens så om något är oklart hinner vi prata om det! 

Planer

Feeorin Pink Boots

En pudelkull är planerad till våren/sommaren 2019 och en AHT-kull till hösten 2019.

Planerna för 2020 innehåller en eller möjligen två AHT-kullar. Under våren kan det bli en kull med enbart nakna valpar och under hösten en kull med både pälsade och nakna valpar.

Inga pudelkullar planerade under 2020.