VÄLKOMMEN!

 Bilden ovan: AHT-kull 2017 e. Sarantais Over the Narrow Sea 

FEEORIN:The feeorin is a type of very small fairie found in the folklore of England.They are described as wearing green coats and red hats. The Feeorin loves to sing and dance in "Fairy rings". (Encyclopedia of Fairies)

 På Facebook har Kennel Feeorin  en offentlig sida samt en sluten grupp för valpköpare och intressenter.  

22. Apr, 2019

Inga valpar under 2019

P g a sjukdom blir det inga valpar hos oss i år!