Kennel Feeorin

American hairless terrier

Kennel Feeorin

American hairless terrier

Medlem i Svenska Kennelklubben, Svenska Terrierklubben samt Rasklubben för rat- och american hairless terrier.

Välkommen till Kennel Feeorin!

Jag som innehar kenneln heter Ann-Katrin Johansson och jag har sysslat med hundar sedan 1970-talet - uppfödning, lydnad, klubbengagemang, lite bruks och lite utställning. För mig är hälsa, temperament och uppfödaretik viktigt men jag vill också ha rastypiska och välkonstruerade hundar.

Under åren 2002-2014 födde jag i huvudsak upp pudel men hade även en whippetkull och några chihuahua-kullar. 2014 -2018  arbetade jag med  rasklubben för american hairless terrier och har nu ett mindre engagemang i klubben. Jag har mycket sparsam egen uppfödning. Det har hittills blivt tre kullar, 2016, 2017 och 2021. 

En ny kull väntas i mitten av december!